Top 100 Tiktok Science & Education Videos (Vietnam)

𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Nghe ảo ma canada vậy trời 😯 #dolstory #review #mcv #foryou
1.81M
184.19K
10.17%
15
872
807
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Thấy cũng thú vị nên tui thử thui nha mấy bà🤪😆 #dolstory #review #mcv #foryou
1.36M
107.94K
7.92%
12
1.74K
1.94K
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Xin lỗi mng chịu khó nghe tui hát bữa nay thui #dolstory #review #mcv #foryou
1.55M
103.31K
6.68%
12
1.73K
2.37K
4
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Có cái này chắc đi một ngày tám lần 🤪 #dolstory #review #mcv #foryou
1.33M
78.96K
5.93%
4
1.14K
1.94K
5
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Tui còn nhỏ lắm nên tui vẫn dùng nha 🤪 #dolstory #review #mcv #foryou
526.56K
55.48K
10.54%
3
197
556
6
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Mấy đứa nhà Dol hk quen đi nhà vs sịn 🥴 #dolstory #review #foryou #mcv
658.07K
52.11K
7.92%
5
247
273
7
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Toàn món tui thík #dolstory #review #foryou #mcv
855.33K
42.06K
4.92%
3
184
143
8
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Ai sắp sn tát ngay con bạn thân vô đi nào, kute xĩu #dolstory #review #mcv #foryou
505.33K
41.66K
8.24%
2
151
81
9
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Sao mà tui thấy nó v.ô d.ụn.g vậy mí bà 🥴 #dolstory #review #mcv #foryou
603.51K
41.32K
6.85%
6
151
38
10
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Từ nay ăn đồ nóng khỏi tháo kính ra 🤗😂 #dolstory #review #mcv #foryou
447.5K
34.33K
7.67%
9
449
209
11
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Rồi kiểu này sao giảm cân nỗi 🤪🥴 #dolstory #review #mcv #foryou
364.96K
34.24K
9.38%
1
87
66
12
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Sách đèn 💡#dolstory #review #mcv #foryou
426.52K
29.24K
6.86%
4
99
91
13
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
🤪🤪🤪 #dolstory #review #mcv #foryou
352.73K
28.09K
7.96%
3
43
42
14
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Khui ốp tai nghe mà lòng đau như cắt #dolstory #review #mcv #foryou
369.79K
26.09K
7.05%
1
68
52
15
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Chiếc ly giữ nhiệt thứ mấy rồi #dolstory #review #mcv #foryou
305.88K
25.08K
8.2%
3
209
211
16
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Team trà dâu-trà sữa 🤤 #dolstory #review #mcv #foryou
275.95K
24.61K
8.92%
4
121
100
17
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Hông dùng đc là tứk lắm á mí bà #dolstory #review #foryou #mcv
306.69K
21.84K
7.12%
1
41
20
18
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Nghiệm ốp 🤪🥴 #dolstory #review #mcv #foryou
263.02K
21.68K
8.24%
1
100
74
19
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Tui quên luôn mấy cây đèn ngủ đang dùng 🤪 #dolstory #review #mcv #foryou
224.44K
21.67K
9.66%
2
75
56
20
𝑫𝒐𝒍 𝒏𝒆̀
Crush ơi là crush đợi tui nha 🤪 #dolstory #review #mcv #foryou
202.61K
21.32K
10.52%
3
121
115